Vår kanskje største styrke er de juridiske kunnskapene til våre medarbeidere. Alle våre advokater har solide faglige kvalifikasjoner. I Haver stiller vi høye krav til faglig kompetanse, kunnskapsdeling og etisk standard.

For å jobbe hos oss må du ha gode karakterer, samt evne og interesse for å videreutvikle et faglig sterkt miljø. Vi vektlegger samarbeid og kompetansedeling mellom erfarne advokater og fullmektiger, og mellom advokater med ulik kompetanse.

Vi ansetter jevnlig dyktige kandidater, både nyutdannede og mer erfarne. Vi tilbyr også trainee-opphold og skriveplass for studenter.

Interesserte kan ta kontakt med advokat Ellen Cecilie Mostad, e.c.mostad@haver.no.

Ledig stilling

Haver Advokatfirma AS er Stavangerregionens største lokale advokatfirma. Vi er et forretningsjuridisk prosedyrefirma med over 30 ansatte, hvorav 24 advokater/advokatfullmektiger. Vi leverer forretningsjuridiske tjenester til næringsliv, kommuner, offentlige etater og privatpersoner, med prosedyre og fast eiendom som spesialitet. Haver bistår store boligprodusenter, entreprenører, utbyggere, finansinstitusjoner og energibedrifter. Vi yter også juridisk bistand til mange grunneiere, og har ett av landets fremste juridiske miljø for personskader.